Kim jest nawigator morski?

 • To osoba, bez której nie wypłynie z portu żaden statek
 • To specjalista z zakresu nowych technologii, ponieważ prowadzenie statku polega dziś głównie na obsłudze urządzeń elektronicznych
 • To osoba potrafiąca zastosować urządzenia do kierowania żeglugą zgodnie  z międzynarodowymi przepisami drogi morskiej, locją rejonu pływania,  przepisami portowymi
 • To osoba potrafiąca sprawnie rozwiązywać zadania manewrowe i antykolizyjne w systemie nawigacyjnym

Dlaczego warto być  nawigatorem  morskim?

 • Nawigatorzy znajdują pracę nie tylko na morzu , ale także na statkach śródlądowych, we flocie transportowej, rybackiej, w inżynierii ruchu morskiego, w pomiarach hydrograficznych, w ratownictwie morskim oraz  w dziedzinie połowów
 • Transport morski jest i będzie najtańszą drogą przewozu towarów na świecie, dlatego ten interesujący rynek pracy będzie otwarty przez długie lata rynek pracy będzie otwarty przez długie lata.

Zdobądź zawód w Zespole Szkół Morskich w Gdańsku, który:

 • zapewnia praktyki zawodowe podczas międzynarodowych miesięcznych rejsów Darem Młodzieży, Horyzontem II czy promami PŻB – Polferries;
 • posiada nawigacyjną pracownie symulacyjną ECDIS i GMDSS;
 • umożliwia ukończenie kursów np.: kursów bezpieczeństwa żeglugi, sternika motorowodnego, obsługi wózków jezdniowych;
 • jest uznanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju certyfikowanym  ośrodkiem szkolenia marynarzy w zakresie szkolenia członków załóg morskich;
 • jest jedyną szkołą w regionie kształcącą w tym zawodzie.