KOMUNIKATY-REKRUTACJA 2021/2022

димар українською мовою

KOMUNIKATY – REKRUTACJA 2021/2022

WYNIKI REKRUTACJI  ELEKTRONICZNEJ

 

Ogłoszenie listy kandydatów ZAKWALIFIKOWANYCH do klas I-szych ZSM

22 VII 2021r. godz. 11.00
Potwierdzenie woli kształcenia w ZSM – dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia SP oraz wyników egzaminu 23 VII 2021r.

30 VII 2021r. godz.15.00

Ogłoszenie listy PRZYJĘTYCH do klas I-szych ZSM na podstawie złożonych oryginałów świadectwa i wyników egzaminu 2 VIII 2021r. godz. 11.00
Spotkania z wychowawcami klas I ZSM – wymagana obecność ucznia i rodzica 2 VIII 2021r. godz. 11.15

 

  1. MUNDURY
zdjęcie miary mundurowej
(zaliczka min. 200 zł)
22 VII 2021r. godz. 11.00-17.00 oraz
2 VIII 2021r. godz.  11.00-17.00
sprzedaż  koszulek  mundurowych 22 VII 2021r. godz. 11.00-17.00 oraz
2 VIII 2021r. godz.  11.00-17.00
sprzedaż koszulek polo 2 VIII 2021r. godz.  11.00-17.00

 

  1. ZDJĘCIA
Zdjęcia do dokumentacji szkolnej w mundurach szkolnych będą wykonywane w ZSM IX 2021 r.

(dokładna data będzie podana w terminie późniejszym)

 

  1. HARMONOGRAM BADAŃ LEKARSKICH

W TRAKCIE BADAŃ WYMAGANA JEST OBECNOŚĆ RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO

Zawód Zakres badań Termin realizacji badań Miejsce uzyskania w/w  zaświadczenia/ świadectwa zdrowia
Technik mechanik okrętowy

 

Badania niezbędne do uzyskania międzynarodowego morskiego świadectwa zdrowia w dziale maszynowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10.12.2015 r. ws. warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim od 2 VIII do 3 IX 2021
NZOZ Gdańskie Centrum Zdrowia Gdańsk-Nowy Port    ul. Oliwska 62

·    uczniowie zgłaszają się do rejestracji Medycyny Pracy z dokumentem tożsamości i kartą zdrowia,

·    w rejestracji znajdować się  będzie  lista uczniów przyjętych do ZSM w zawodzie

Technik nawigator morski

 

Badania niezbędne do uzyskania międzynarodowego morskiego świadectwa zdrowia w dziale pokładowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10.12.2015 r. ws. warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim od 2 VIII do 3 IX 2021

NZOZ Gdańskie Centrum Zdrowia Gdańsk-Nowy Port  ul. Oliwska 62

·    uczniowie zgłaszają się do rejestracji Medycyny Pracy z dokumentem tożsamości i kartą zdrowia,

·    w rejestracji znajdować się  będzie  lista uczniów przyjętych do ZSM w zawodzie

Technik

żeglugi śródlądowej

Badania niezbędne do uzyskania: 1.Międzynarodowego morskiego świadectwa zdrowia w dziale maszynowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10.12.2015 r. ws. warunków zdrowotnych wymaganych od marynarzy do wykonywania pracy na statku morskim

2.Świadectwa zdrowia członka załogi statku żeglugi śródlądowej na stanowisku młodszy marynarz

od 2 VIII do 3 IX 2021
NZOZ Gdańskie Centrum Zdrowia  Gdańsk-Nowy Port    ul. Oliwska 62

·    uczniowie zgłaszają się do rejestracji Medycyny Pracy z dokumentem tożsamości i kartą zdrowia,

·    w rejestracji znajdować się  będzie  lista uczniów przyjętych do ZSM w zawodzie

 

Technik hotelarstwa Badanie krwi  – morfologia, OB

Ogólne badanie moczu

przed badaniem medycyny pracy

we własnym zakresie
Badania na nosicielstwo przed badaniem medycyny pracy
stacja sanitarno-epidemiologiczna wyznaczona przez ZSM w skierowaniu lub wykonanie we własnym zakresie
Badanie medycyny pracy: 1.Zaświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pobierania nauki w zawodzie

2. Orzeczenie sanitarno-epidemiologiczne (dodatkowo wskazane uzyskanie równoznacznego wpisu do zakupionej wcześniej we własnym zakresie książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych)

od 2 VIII do 3 IX 2021
NZOZ Gdańskie Centrum Zdrowia
Gdańsk-Nowy Port
ul. Oliwska 62

• uczniowie zgłaszają się do rejestracji Medycyny Pracy z dokumentem tożsamości i kartą zdrowia,
• w rejestracji znajdować się będzie lista uczniów przyjętych do ZSM w zawodzie

sanitarno-epidemiologicznych)
• w rejestracji znajdować się będzie lista uczniów przyjętych do ZSM w zawodzie


3 IX 2021r. – OSTATECZNY TERMIN DOSTARCZENIA
do sekretariatu zaświadczeń lekarskich, świadectw zdrowia, karty zdrowia.

 

Brak zaświadczenia lekarskiego spowoduje usunięcie ucznia z listy ZSM.