Kryteria naboru zostaną podane w późniejszym czasie, po wydaniu zarządzenia w sprawie rekrutacji przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.