MATURA 2018 – HARMONOGRAM

Matura w 2018 roku potrwa od 4 do 26 maja.

Część pisemna

4.05. – j. polski p. podstawowy (9:00) i j. polski p. rozszerzony (14:00)
7.05. – matematyka p.podstawowy (9:00) i wiedza o tańcu p.p. i p.r. (14:00)

8.05. – j. angielski p. podstawowy (9:00) i j, angielski p. rozszerzony (14:00)
9.05. – matematyka p.rozszerzony (9:00) i filozofia p.p. i p.r. (14:00)
10.05. – biologia p.p. i p.r. (9:00) i historia sztuki p.p. i p.r. (14:00)
11.05. – WOS p.p. i p.r. (9:00) i informatyka p.p. i p.r. (14:00)
14.05. – fizyka i astronomia p.p. i p.r. (9:00) i  geografia p.p. i p.r.(14:00)
15.05. – j. niemiecki p.p. (9:00) i j. niemiecki p.r. i dwujęzyczny (14:00)
16.05. – chemia p.p. i p.r. (9:00) i  historia p.p. i p.r. (14:00)
17.05. – j. rosyjski p.p. (9:00) i j. rosyjski p.r.  (14:00)
18.05. –  (9:00) i historia muzyki p.r. i p.r. (14:00)
19.05. – j. francuski p.p. (9:00) i j. francuski p.r.  (14:00)
21.05. – j. hiszpańki p.p. (9:00) i j. hiszpański p.r. i dwujęzyczny (14:00)
22.05. – j. włoski p.p. (9:00) i j. włoski p.r. i dwujęzyczny (14:00)
23.05. – języki mniejszości narodowych p.p. (9:00) i języki mniejszości narodowych p.r. (14:00)

Część ustna

Przeprowadzana jest w szkołach wg harmonogramu ustalonego przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych

4 – 26 maja

j. polski (prezentacja – formuła do 2014)
j. mniejszości narodowych (prezentacja)
j. obce nowożytne
j. łemkowski, j. kaszubki

8 – 20 maja (poza 14 maja)

j. polski (wypowiedź – formuła od 2015)
j. mniejszości narodowych

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE POPRAWKOWYM

Sesja poprawkowa odbędzie się w dniach 22 – 25 sierpnia 2018 roku