Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

1.sesja I – styczeń – luty 2018 r.

  • część pisemna – 11 stycznia 2018 r.
  • część praktyczna – 10 stycznia 2018 r. (M.32 – 16/17 stycznia 2018 r.)

Uwaga!

  • Termin składania deklaracji przez zdających egzamin w sesji styczeń/luty 2018 r. do 9 września 2017r.!

2. sesja II – czerwiec/ lipiec 2018 r.

  • część pisemna – 19 czerwca 2018 r.
  • część praktyczna – 26 czerwca 2018 r.

Uwaga!

  • Termin składania deklaracji dla zdających egzamin w sesji czerwiec/ lipiec 2018 r. do 18 lutego 2018 r.