Wyniki Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie (styczeń `2018) będą udostępnione na stronie OKE dnia: 23.03.2018 r.

Aby sprawdzić wynik należy wejść :

  1. OKE Gdańsk
  2. Serwis OKE (na pasku u góry)

– dla uczniów

Następnie w miejscu identyfikator należy wpisać swój numer pesel oraz hasło.

Uwaga !  Uczniowie, którzy przystąpili do egzaminu w styczniu 2018  i nie zdali tegoż egzaminu, mogą w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu w Sesji 2: czerwiec – lipiec 2018 r. Deklaracje można składać u Anety Piskorz – Połubok (pok.208) lub w sekretariacie szkoły.

 

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

1.sesja I – styczeń – luty 2018 r.

  • część pisemna – 11 stycznia 2018 r.
  • część praktyczna – 10 stycznia 2018 r. (M.32 – 16/17 stycznia 2018 r.)

Uwaga!

  • Termin składania deklaracji przez zdających egzamin w sesji styczeń/luty 2018 r. do 9 września 2017r.!

2. sesja II – czerwiec/ lipiec 2018 r.

  • część pisemna – 19 czerwca 2018 r.
  • część praktyczna – 26 czerwca 2018 r.

Uwaga!

  • Termin składania deklaracji dla zdających egzamin w sesji czerwiec/ lipiec 2018 r. do 18 lutego 2018 r.