Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie w sesji sierpień – październik 2016 r
.

(„nowa” formuła egzaminu)

 

 Część pisemna – 6 października (czwartek) 2016

Technik spedytor A.28. – godz. 10:00  (czas 60 min.)

Technik spedytor A.29. – godz. 12:00  (czas 60 min.)

Technik logistyk A.30. – godz. 10:00  (czas 60 min.)

Technik logistyk A.31. – godz. 12:00  (czas 60 min.)

Technik  nawigator  morski A.39. – godz. 10:00   (czas 60 min.)

Technik mechanik okrętowy M.32. – godz. 12:00  (czas 60 min.)

Technik hotelarstwa T.11. – godz. 10:00   (czas 60 min.)

Technik hotelarstwa T.12. – godz. 12:00  (czas 60 min.)

Technik obsługi turystycznej T.13. – godz. 10:00  (czas 60 min.)

Technik obsługi turystycznej T.14. – godz. 12:00  (czas 60 min.)

 

Część praktyczna  – 7 października (piątek)

Technik mechanik okrętowy M.32. – godz. 9:00  (czas 240 min.)

 

Część praktyczna  – 11 października (wtorek)

Technik spedytor A.28. – godz. 9:00  (czas 120 min.)

Technik spedytor A.29. – godz. 13:00  (czas 120 min.)

Technik logistyk A.30. – godz. 16:00  (czas 120 min.)

Technik logistyk A.31. – godz. 9:00  (czas 120 min.)

Technik logistyk A.32. – godz. 13:00  (czas 120 min.)

Technik  nawigator  morski A.39. – godz. 9:00   (czas 180 min.)

Technik hotelarstwa T.11. – godz. 9:00   (czas 150 min.)

Technik hotelarstwa T.12. – godz. 13:00  (czas 150 min.)

Technik obsługi turystycznej T.13. – godz. 9:00  (czas 150 min.)

Technik obsługi turystycznej T.14. – godz. 13:00  (czas 150 min.)

 

 


UWAGA !

 Szczegółowy harmonogram dotyczący przydziału zdających do konkretnych sal, zostanie zamieszczony przed egzaminem.

Uczniowie przystępujący do poprawy egzaminu (styczeń 2016 r.) oraz wypełnili deklarację, zdają:

 • Część pisemną – 6 października 2016 r.
 •       Część praktyczną – 11 października 2016 r.

 


Kwalifikacje

 1. Technik spedytor 333108
  • Po klasie 3 – A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu
  • Po I semestrze klasy 4 – A.29. Obsługa klientów i kontrahentów
 2. Technik logistyk 333107
  • Po klasie 2 – A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
  • Po klasie 3 – A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
  • Po I semestrze klasy 4 – A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych
 3. Technik hotelarstwa 422402
  • Po klasie 2 – T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji
  • Po I semestrze klasy 4 – T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 4. Technik obsługi turystycznej 422103
  • Po klasie 2 – T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
  • Po I semestrze klasy 4 – T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
 5. Technik eksploatacji portów i terminali 333106
  • Po klasie 2 – A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach
  • Po I semestrze klasy 4 – A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach
 6. Technik nawigator morski 315214
  • Po I semestrze klasy 4 – A.39. Pełnienie wachty morskiej i portowej
 7. Technik mechanik okrętowy 315105
  • Po I semestrze klasy 4 – M.32. Organizacja i prowadzenie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych